Shimmy Shimmy Cake!

Blog

Cookie Exchange

Posted by shimmyshimmycake on January 4, 2013 at 5:25 PM

My lady co-workers and I do a cookie exchange every year during the Holidays.  We each bake 3 dozen and then exchange them out for a variety of sugary goodness.  We tend to do this just before Christmas so that we can take them home to have on hand for visitors or last minute parties.  It's a great way to get some new recipes and show off your mad baking skills!! 


Here, enjoy some cookie porn while you think it over....Bet you can't guess which one is mine.


XOXO,

Rachel


Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

You must be a member to comment on this page. Sign In or Register

118 Comments

Reply WarrenDealk
8:49 PM on April 21, 2020 
Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register - you will not REGRET it https://bit.ly/2Ko3ev0
Reply ShaneAcest
6:39 AM on April 23, 2020 
Hi all, found a cool site, watch all - https://bit.ly/2KvOVUV
Reply Keepvid908z
11:09 AM on April 26, 2020 
Hello folks, I would like to share some easy to use online toos which might help, thanks!
The Best YouTube to mp4 converter
The Best YouTube to mp3 online for free.
youtube converter
YouTube MP3
JPG PDF å¤?æ??
Bestyoutubetomp3 online tools for APAC visitors.
anydvd crack version and reviews.
Support all web browsers to Download YouTube to MP3 & MP4
Reply MarilynFoups
11:25 AM on April 29, 2020 
Injolkwva
РÑ?СÐ?РµРÒ?РÑ?Сâ?? РÑ?РÑ?РÒ? залРÑ?РÑ? РÐ?РµРÒ?РÐ?РÑ?Р¶РÑ?РÑ?РÑ?СÐ?Сâ??РÑ? Сâ??РÑ?Р·РÑ?Сâ?¡Ð ÂµÐ¡Ð?РÑ?РÑ?РÑ? Р»РÑ?Сâ? Ð Â°Ð Ñ?
Р·Р°Рâ??РÑ? РÑ?РÑ?РÒ? залРÑ?РÑ? РÑ?РÑ?РÑ?РÑ?РµСÐ?Сâ?¡Ð ÂµÐ¡Ð?РÑ?РÑ?Рâ?? РÐ?РµРÒ?РÐ?РÑ?Р¶РÑ?РÑ?РÑ?СÐ?Сâ??РÑ?
СÐ?РÑ?РÐ?СÐ?РµРÑ?РµРÐ?РÐ?Р°СÐ? СÐ?РÑ?СÑ?Р»СÐ?РÑ?Сâ??СÑ?СÐ?Р° РÑ?Р· РÒ?РµСÐ?РµРÐ?Р°
РÐ?РÑ?Р·РÒ?СÑ?Сâ?¬Ð Ð?Сâ?¹Ð Âµ Сâ?¬Ð Â°Ð¡Ð?Сâ?¹ СÐ? РÒ?РÑ?СÐ?Сâ??Р°РÐ?РÑ?РÑ?Рâ?? РÑ?РÑ?СÐ?РÑ?РÐ?Р°
Reply youtubemp3B56
1:22 PM on May 4, 2020 
Hi, just came across your website, really appreciate your works!
Would like to share some useful links, hope you like it.
Youtube Converter
y2mate
Youtube video downloader
Youtube to mp3 downloader
MP3 DönüÅ?türücü
makemkv reviews and alternative.
Youtube to mp4
redfox reviews and alternative.
Reply Robertgox
1:00 PM on May 6, 2020 
writing a theory paper


XXX Asian
here
here
XXX Asian
here
here
here
here
here
СÐ?РÐ?Р°Рâ??РÐ?Сâ?¹Ð â?? Сâ??СÑ?РÐ?РÒ?Р°РÑ?РµРÐ?


On Hold Minecraft Mod.
On the first day he takes a can of paint out to the road and finishes 3.
Rahman Hits songs on Gaana.
The catalog of Soul music mp3 ringtones is regularly replenished.
window xp themes free download 2012, GetGo Download Manager 4.

can you write papers on a chromebook ab861e9

!@#QWE%$#@!
Reply Wayneraine
12:40 PM on May 8, 2020 
gay webcam sites adultfreewebcamsites top cam site.
Reply Davidnoise
8:08 AM on May 12, 2020 
Ð?овоÑ?Ñ?и заÑ?ажений коÑ?онавиÑ?Ñ?Ñ?а https://coronavirus-novosti.info/poslednie-novosti-i-statistika-n
a-karte-v-primorskom-krae.html
Reply ukrstoremag
6:46 PM on May 12, 2020 
Ð?аÑ?одиÑ?е к нам в магазин и кÑ?пайÑ?е Ñ?Ñ?моÑ?ки, Ñ?Ñ?кзаки, коÑ?меÑ?иÑ?ки по Ñ?амой низкой Ñ?ене и Ñ? беÑ?палÑ?ной доÑ?Ñ?авкой ukrion.com.ua!

кÑ?пиÑ?Ñ? Ñ? наÑ? Ñ?Ñ?кзак в инÑ?еÑ?неÑ?е
Ð?огда Ñ?еÑ?Ñ? идеÑ? о Ñ?Ñ?иле нелÑ?зÑ? пÑ?енебÑ?егаÑ?Ñ? ХакÑ?еÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ами. Ð?ни Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?авлÑ?Ñ?Ñ? акÑ?енÑ?Ñ?, Ñ?ем Ñ?амÑ?м помогаÑ? Ñ?оздаÑ?Ñ? Ñ?меÑ?Ñ?нÑ?й гаÑ?мониÑ?нÑ?й обÑ?аз. Ð?Ñ?и Ñ?Ñ?ом оÑ?обо Ñ?Ñ?аÑ?елÑ?но Ñ?ледÑ?еÑ? оÑ?неÑ?Ñ?иÑ?Ñ? к вÑ?боÑ?Ñ? кожаной Ñ?Ñ?мки. Ð?едÑ? она можеÑ? не Ñ?олÑ?ко довеÑ?Ñ?иÑ?Ñ? анÑ?амблÑ?, но и полноÑ?Ñ?Ñ?Ñ? иÑ?поÑ?Ñ?иÑ?Ñ? его. Ð?оÑ?Ñ?омÑ?, каждаÑ? девÑ?Ñ?ка должна знаÑ?Ñ?, как вÑ?бÑ?аÑ?Ñ? и где кÑ?пиÑ?Ñ? Ñ?Ñ?мкÑ? недоÑ?ого, Ñ?Ñ?обÑ? она помогла Ñ?оздаÑ?Ñ? не один Ñ?Ñ?илÑ?нÑ?й обÑ?аз.

Ð?Ñ?ли нÑ?жна Ñ?Ñ?мка, кÑ?пиÑ?Ñ? еÑ? не Ñ?оÑ?Ñ?авиÑ? Ñ?Ñ?Ñ?да. Слева еÑ?Ñ?Ñ? блок кÑ?иÑ?еÑ?иев, коÑ?оÑ?Ñ?е помогÑ?Ñ? вам вÑ?бÑ?аÑ?Ñ? акÑ?еÑ?Ñ?Ñ?аÑ?. Ð?ам вÑ?его лиÑ?Ñ? необÑ?одимо задаÑ?Ñ? Ñ?ип, маÑ?еÑ?иал и Ñ?веÑ? изделиÑ?, а Ñ?иÑ?Ñ?ема в Ñ?воÑ? оÑ?еÑ?едÑ? пÑ?едложиÑ? вам подÑ?одÑ?Ñ?ие ваÑ?ианÑ?Ñ?. Также, не забÑ?дÑ?Ñ?е Ñ?казаÑ?Ñ? пол. Ð?Ñ?ли вÑ? Ñ?оÑ?но знаеÑ?е, Ñ?его Ñ?оÑ?иÑ?е - вÑ? можеÑ?е воÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? поиÑ?ком. Ð?Ñ?е, Ñ?Ñ?о оÑ? ваÑ? Ñ?Ñ?ебÑ?еÑ?Ñ?Ñ? - ввеÑ?Ñ?и клÑ?Ñ?евÑ?е Ñ?лова, коÑ?оÑ?Ñ?е Ñ?аÑ?акÑ?еÑ?изÑ?Ñ?Ñ? конкÑ?еÑ?нÑ?й ваÑ?ианÑ?. Ð?апÑ?имеÑ?, Ñ?ена коÑ?елек или кÑ?пиÑ?Ñ? Ñ? наÑ? Ñ?Ñ?кзак.

Ð?нÑ?еÑ?неÑ? магазин Ñ?Ñ?мок, коÑ?елÑ?ков, Ñ?Ñ?кзаков Ñ? Ð?еÑ?плаÑ?ной доÑ?Ñ?авкой по УкÑ?аине
Ð?Ñ?пиÑ?Ñ? РÑ?кзак Ñ? Ð?еÑ?плаÑ?ной доÑ?Ñ?авкой по УкÑ?аине РÑ?кзак недоÑ?ого
Ð?Ñ?пиÑ?Ñ? Ð?оÑ?елек Ñ? Ð?еÑ?плаÑ?ной доÑ?Ñ?авкой по УкÑ?аине Ð?енÑ?кий коÑ?елек недоÑ?ого
Ð?Ñ?пиÑ?Ñ? мелкÑ?Ñ? галанÑ?еÑ?еÑ? Ñ? Ð?еÑ?плаÑ?ной доÑ?Ñ?авкой по УкÑ?аине
Ð?Ñ?пиÑ?Ñ? СÑ?мки Ñ? Ð?еÑ?плаÑ?ной доÑ?Ñ?авкой по УкÑ?аине СÑ?мки недоÑ?ого
Ð?Ñ?пиÑ?Ñ? наÑ?Ñ?Ñ?алÑ?нÑ?е кожанÑ?е Ñ?Ñ?мки Ñ? Ð?еÑ?плаÑ?ной доÑ?Ñ?авкой по УкÑ?аине
Ð?Ñ?пиÑ?Ñ? Ñ?екÑ?Ñ?илÑ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?мкÑ? Ñ? Ð?еÑ?плаÑ?ной доÑ?Ñ?авкой по УкÑ?аине
Ð?Ñ?пиÑ?Ñ? Ñ?Ñ?еганÑ?е Ñ?Ñ?мкÑ? Ñ? Ð?еÑ?плаÑ?ной доÑ?Ñ?авкой по УкÑ?аине
Ð?Ñ?пиÑ?Ñ? комбиниÑ?ованнÑ?е Ñ?Ñ?мки Ñ? Ð?еÑ?плаÑ?ной доÑ?Ñ?авкой по УкÑ?аине
Reply Andrewnem
1:27 AM on May 14, 2020 
camgirl best camgirl sites cam girl site.
Reply Jameshieks
6:24 AM on May 14, 2020 
live cam sex video free web sex cam father daughter sex webcam.
camgirls hotcamgirls1 black girls live cam.
free sex web cam bestonlinesexwebcams.com sex cam com.
nude cam girls hotcamgirls1.com girls on live cam.
cam 2 cam sex teen web cam sex teen web cam sex.
sexy cam girls hidden spy cam sex ebony webcam sex.
Reply ClaudeHam
10:41 PM on May 17, 2020 
Ð?оÑ?ледние новоÑ?Ñ?и, инÑ?еÑ?акÑ?ивнаÑ? каÑ?Ñ?а онлайн, подÑ?обнаÑ? Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ?ика по Ñ?Ñ?Ñ?анам в Ñ?аблиÑ?е.
https://covid-monitor.com


коÑ?онавиÑ?Ñ?Ñ? Ñ?егоднÑ?
Reply Youtubedownloadere1798
1:31 AM on May 19, 2020 
Hi friends, just came across your site and would love to share some handy website resource which might be help, thanks!
The online YouTube to mp4 support all web browsers to Download YouTube to MP3 & MP4.
YouTube downloader website.
Best online YouTube converter website.
youtube to mp3.Miglior YouTube libero per MP3/MP4 Strumento scarico
Top ten image upscaler review.
Best youtube video downloader of 2020.
Best redfox review site.
Reply heristelsukr
5:10 AM on May 20, 2020 
[IMAGE]

Ukrion.com.ua - инÑ?еÑ?неÑ?-магазин Ñ?икаÑ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?мок и акÑ?еÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ов. Ð?Ñ?меннÑ?й вÑ?боÑ? бÑ?ендовÑ?Ñ? женÑ?киÑ? и мÑ?жÑ?киÑ? Ñ?Ñ?мок, кожанÑ?Ñ? поÑ?Ñ?Ñ?елей, коÑ?елÑ?ков и поÑ?Ñ?моне. Также Ñ?адÑ? пÑ?едложиÑ?Ñ? вÑ?евозможнÑ?е подаÑ?ки и акÑ?еÑ?Ñ?Ñ?аÑ?Ñ? из кожи: Ñ?Ñ?мки Ñ?ади ноÑ?Ñ?бÑ?ков, баÑ?Ñ?еÑ?ки, клÑ?Ñ?ниÑ?Ñ?, визиÑ?ниÑ?Ñ?, Ñ?емни, обложки Ñ?Ñ?обÑ? паÑ?поÑ?Ñ?а и докÑ?менÑ?ов, коÑ?меÑ?иÑ?ки. Ð?окÑ?пки в наÑ?ем магазине позволиÑ?елÑ?но оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?виÑ?Ñ? поÑ?ле коÑ?зинÑ? заказов или Ñ?ообÑ?азно Ñ?елеÑ?онÑ? в Ñ?добное Ñ?ади Ð?аÑ? Ñ?Ñ?а Ñ? беÑ?плаÑ?ной доÑ?Ñ?авкой Ñ?ообÑ?азно Ð?иевÑ? и УкÑ?аине.

Ð?Ñ?азбÑ?оÑ? Ñ?помÑ?нем налиÑ?ие в наÑ?ем аÑ?Ñ?оÑ?Ñ?именÑ?е Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ? изделий из кожи Ñ?кзоÑ?иÑ?еÑ?киÑ? живоÑ?нÑ?Ñ? Ñ?еÑ?ез Ñ?лагманов Ñ?Ñ?ого напÑ?авлениÑ? кожгаланÑ?еÑ?еи из Таиланда. Такие багаж не вÑ?ем Ñ?ообÑ?азно каÑ?манÑ?, но в Ñ?Ñ?авнении Ñ?о Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?нÑ?ми акÑ?еÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ами вÑ?годно оÑ?лиÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? внеÑ?ним видом и долгим Ñ?Ñ?оком иÑ?полÑ?зованиÑ?. У наÑ? вÑ? можеÑ?е обеÑ?аÑ?Ñ? и кÑ?пиÑ?Ñ? женÑ?кие и мÑ?жÑ?кие коÑ?елÑ?ки из кожи Ñ?каÑ?а, поÑ?Ñ?Ñ?ели, Ñ?Ñ?мки, баÑ?Ñ?еÑ?ки, клаÑ?Ñ?и и Ñ?емни из кожи кÑ?окодила, клÑ?Ñ?ниÑ?Ñ? и визиÑ?ниÑ?Ñ? из кожи моÑ?Ñ?кой змеи и пиÑ?она.

Ð?омниÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?инÑ?ип покÑ?пки: покÑ?паÑ?Ñ? и ноÑ?иÑ?Ñ? Ñ? Ñ?доволÑ?Ñ?Ñ?вием. Ð?елаем Ñ?даÑ?нÑ?Ñ? покÑ?пок в наÑ?ем онлайн магазине!

РÑ?кзак недоÑ?ого

Ð?Ñ?пиÑ?Ñ? мелкÑ?Ñ? галанÑ?еÑ?еÑ?
Reply MichaelVoG
4:23 AM on May 23, 2020 
secret sex cams sexcams00 web cams sex.
Reply StanleyKayaf
2:05 AM on May 31, 2020 
freee sex cams free gay sex cams hidden cams boso pinay sex.
Reply furnitopianaf
3:21 AM on May 31, 2020 
Top 5 outdoor ottoman / Accent Chair store
Our online store international company provides discount, write in an online chat.At the present time you are in best Our оnline store specialized firms in Bel air products for garden and home use and office modern lighting stores los angeles. Firm sells over 5000 products for a country house and houses or cafe-bar and piece of furniture.Natural tree, the that are used for the purpose products, has at its disposal reliability and wear resistance, delightful external data. All pieces of furniture processed particular compounds, because of which their surface does not absorb water, resistant to extremes temperature and influence of the sun. Wicker furniture excellent retains its functions even in cafe in open spaces. We catalog for you offered photographs furniture for dining room, hall, bedroom, children's room, as well as intended for storage of things - cabinets, chests of drawers and many others. We are waiting client visit our large online store, company in Miracle milethat appreciates all of its shopper. On portal our store you waiting colossal choice at cost. Our catalog contains price lists, Label data about types details potential kinds complete modules.Each item furniture produced directly from factory manufacturer. Decrease prices on Label achieved based on the absence of trade floor space, for rent which necessary pay and smallest staff workers. Minimum costs enable to establish affordable prices for every buyer for all groups goods. Want update your interior? Read carefully the news products home from modern collection, in her represented as products with colorful floral patterns and colors and products with chic texture finish metallic. Furniture Items for the garden is rightfully considered necessary attribute each modern housing. In the presented store online you can buy reliable furniture for garden and home in SANTA MONICAto you all furniture at desired time day.Prices, that provides online shop furniture items BEL AIR AND HOLMBY HILLS very visitor.As a rule small fee may cause certain questions regarding good quality products affordable modern contemporary furniture. The catalog which filled diverse items furniture composes only first-class factory products.
Reply Donaldbaf
6:17 PM on May 31, 2020 
Ð?овоÑ?Ñ?и заÑ?ажений коÑ?онавиÑ?Ñ?Ñ?а https://coronavirus-poslednee.ru/17-ocenena-effektivnost-antibakt
erialnogo-myla-protiv-koronavirusa.html
Reply DannyKew
6:32 AM on June 2, 2020 
one on one sex cams sexcams00 family sex live cams.
Reply leriswels
1:53 PM on June 2, 2020 
Ð?Ñ?пиÑ?Ñ? Ñ?Ñ?мкÑ?